3D Yazıcı ile Sanatsal Çalışmalar

SANATSAL ÇALIŞMALARDA 3D BASKI NEDEN KULLANILIR?

Hemen hemen her sektörün dijital dünyada varlığı günden güne artmaktadır. Bu alanlardan biri de sanatsal çalışmalardır. Sanatçılar da artık bilgisayar ortamında tasarladıkları çalışmalarını 3D Yazıcılar ile üretip ön çalışmasını yaptıkları gibi, bu 3D baskıları ürünün neticelendirilmesinde de kullanmaktadır.

Burada 3D Yazıcıların onlara sunduğu geometrik olarak özgür modeller üretme olanağı büyük avantaj sunmaktadır. Böylece sanatçılar özgür düşünebilmekte ve geleneksel üretim yöntemlerinin kısıtlarına takılmamaktadır. Bunun yanında malzeme çeşitliliğinin de günden güne artıyor olması sanatçıları 3D Yazıcı kullanımı konusunda en fazla teşvik eden sebeplerden biridir.

Ek olarak 3D Yazıcıların 3D Tarayıcılar ile birleştiği noktalarda mevcut bir ürünün 3D Taraması yapılarak üzerinde çalışmalar yapılabilir. Bu sanatçıya hız kazandırmaktadır.

NE TÜR SANATSAL ÇALIŞMALARDA 3D BASKI KULLANILIR?

Heykel moda gibi alanlar başta olmak üzere üretime dokunan her türlü sanatsal faaliyetle 3D Yazıcılar kullanılabilir. Burada önemli olan bilgisayar ortamında bir 3D Modelin hazırlanmış olmasıdır. Daha sonrasında ihtiyaca göre üretim yöntemi ve malzeme seçilmektedir.