Medikal Sektörde 3D Yazıcıların Kullanımı

MEDİKAL CİHAZLARDA 3D BASKI NEDEN KULLANILIR?

Medikal alanda pazarın ihtiyacına göre birçok yeni ürün geliştirilmektedir. Bu geliştirilen ürünlerin seri üretim öncesi test çalışmalarının yapılmasında ve talep toplanmasında 3D Yazıcıların sunduğu hız ve maliyet avantajı medikal cihaz üretiminde büyük fayda sağlamaktadır. Böylece projeler hızlı bir şekilde hayata geçirilmektedir.

MEDİKAL CİHAZ ÜRETİMİNDE HANGİ MALZEMELER KULLANILMAKTADIR?

3D Yazıcılarda medikal alanad üretilecek ürünlerde sertifikalı malzemeler ile üretimler yapılabilmektedir. Bu malzemeler bio uyumlu olup, insan sağlığına zararlı değildir. Üretilecek ürünlerin testlerinin ise kolaylıkla yapılmasına olanak sağlamaktadır.

KİMLER TERCİH ETMEKTEDİR?

Pazarın ihtiyaçlarını bilen ve bu ihtiyaçları karşılayabilecek ürün geliştiren kişi ve firmalar 3D Yazıcıları kullanmaktadır. Doktorlar, startuplar, kurumsal firmalar yeni projelerinin üretiminde 3D Yazıcıları aktif kullanan profillerdir.